به دو نفر مشاور جهت فعالیت در دفتر املاک

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به دو نفر مشاور
جهت فعالیت در دفتر املاک نیازمندیم
.
در آمد بصورت در صدی
.
ساعت کار
9 الی 21
دوساعت ناهاری
.
ناظمیان
***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به دو نفر مشاور جهت فعالیت در دفتر املاک” به ما بگویید