به مکانیک و جلوبندی کار درصدی نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک مکانیک و جلوبندی کار حرفه ای مسلط به ماشین های ایرانی و خارجی در مجموعه خود به صورت درصدی نیازمندیم
ابزار داشته باشد حتما

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به مکانیک و جلوبندی کار درصدی نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات