به نسخه پیچ داروخانه نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به پرسنل خانم یا آقا ( مبتدی جهت آموزش نسخه پیچی و ادامه همکاری در داروخانه ) یا ( نسخه پیچ مسلط به نرم افزار دارویی ایمن افزار و سابقه کار در داروخانه ) با ضامن معتبر جهت همکاری پاره وقت یا تمام وقت نیازمندیم
ترجیحا منطقه ونک
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید و پاسخگوی پیام و واتساپ نیستم
شماره تماس : ***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به نسخه پیچ داروخانه نیازمندیم” به ما بگویید