به نفراقا در خصوص همکاری در کارها

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانواده ترجیحا کم بچه و داری وسیله نقلیه بابت انجام امورات کارهای شخصی روزانه .اداری همکاری در کارها.باغ ها .کارخانه هاوهمفکری در کارها نیازمندیم.با جای خواب.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به نفراقا در خصوص همکاری در کارها” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات