به نیروی خانم جهت نظافت و امور اینترنتی نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به نیروی خانم جهت نظافت و نیروی خانم جهت همکاری در امور کامپیوتری و اینترنتی بصورت پاره وقت و حقوق عالی نیازمندیم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به نیروی خانم جهت نظافت و امور اینترنتی نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات