به چند کارگر ساده نیاز مندیدم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگاه چاپ کفش و کتونی بااین شماره تماس بگیرین 09386120719

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به چند کارگر ساده نیاز مندیدم” به ما بگویید