به یه خانم جهت نظافت منزل و آشپزی نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم جهت نظافت و آشپزی نیازمندیم
محیط خانوادگی .
سن زیر ۳۰ سال . با سلیقه و خوش اخلاق
حقوق ۹ ملیون ت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یه خانم جهت نظافت منزل و آشپزی نیازمندیم” به ما بگویید