شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی کمک آشپز نیازمندیم
تمام وقت و نیمه وقت
همراه با جای خواب
صبحانه و نهار و شام
اتباع و ایرانی
و آقایان تماس بگیرند

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک آشپز(کمک آشپز)” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات