به یک خانم منشی آشنا به وورد و اکسل

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم آشنا به وورد و اکسل جهت کار در شرکت ستاد بحران مترو تهران واقع در خیابان مفتح نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک خانم منشی آشنا به وورد و اکسل” به ما بگویید