به یک راسته دوز و میاندوزکار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک راسته دوز ومیاندوزکارخانم در محیطی کاملا زنانه

نیازمندیم – بلوار ابوذر

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک راسته دوز و میاندوزکار – استخدام فوری” به ما بگویید