به یک شاگرد کبابی با تجربه و با سابقه نیازمندیم.

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک شاگرد کبابی با سابقه و با تجربه و زرنگ نیازمندیم همراه با جای خواب و صبحانه ناهار شام ….فقط افرادی که سابقه کار دارند و آشنایی دارند تماس بگیرند.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک شاگرد کبابی با تجربه و با سابقه نیازمندیم.” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات