به یک ناخنکار حرفه ای نیازمندم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک ناخنکار به صورت درصدی نیازمندم
سالن مشتری دارد و تازه تاسیس نیست
لطفا پیج کاری یا نمونه کار بفرستین
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرین

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک ناخنکار حرفه ای نیازمندم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات