به یک نفر جهت امور منزل اشپزی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر جهت امور منزل و آشپزی با ظاهری تمیز و مرتب در یک محیط آرام و دلنشین با یک اتاق مجزا نیازمندیم.
مشخصات کارفرما: اعظم مفرد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک نفر جهت امور منزل اشپزی” به ما بگویید