به یک همکار خانم جهت فروشندگی پوشاک نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک همکار خانم جهت فروشندگی در بوتیک زنانه نیازمندیم با شرایط و حقوق عالی نیمه وقت…تمام وقت نیازمندیم ..در صورت تماس پاسخگو هستیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک همکار خانم جهت فروشندگی پوشاک نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات