به یک وانت پراید مسقف جهت همکاری شیفت عصر راننده

شرایط مدنظر آگهی دهنده

محدوده پخش غرب تهران میباشد
بار مورد پخش بسیار تمیز و سبک میباشد
زمان پخش حدود بین ٣ تا ٤ ساعت هست
پراید وانت حداقل با ارتفاع کابین ١٥٠ تا ١٧٠
( رحیمی )

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک وانت پراید مسقف جهت همکاری شیفت عصر راننده” به ما بگویید