به یک کارگرمرغی وگوشتی نیازمندم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک کارگرمرغی وگوشتی برای کاردرقصابی نیازمندم ماهی۷تومن اگه اوکیه تماس بگیر

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک کارگرمرغی وگوشتی نیازمندم” به ما بگویید