به 2نفر کارگر ساده – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به ۲نفر کارگر ساده با غذا وجای‌خواب‌ جهت فلافلی آقاجون شهر زیبا نیازمندیم ۰۹۳۹۲۸۱۹۱۸۱

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “به 2نفر کارگر ساده – استخدام فوری” به ما بگویید