به 2 عدد داد زن برای شب عید نیازمندیم بازاریاب

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به 2 نفر بازاریاب داد زن برای حراج شب عید در محدوده خیابان جمهوری خیابان لبافی نژاد به مدت 12 روز و به صورت تمام وقت نیازمندیم
با حقوق روزانه و درآمد عالی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به 2 عدد داد زن برای شب عید نیازمندیم بازاریاب” به ما بگویید