تاکسی و پیک موتوری با گواهینامه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

در اختیار بیمارستان مسیح دانشوری و محاسبه حقوق به صورت ساعتی می باشد
ساعت پاسخگویی از ۹ صبح تا ۱۸ عصر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تاکسی و پیک موتوری با گواهینامه” به ما بگویید