شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک کارآموز خانوم جهت ادیت فیلمهای مجالس بصورت نیمه وقت نیازمندیم. برای کسب اطلاعات بیشتر یا ارسال رزومه پیام بدهید .
تماس پاسخگو نیستم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تدوینگر کارآموز خانوم” به ما بگویید