تراشکار میل لنگ تراش ثابت تراش و شاطون تراش

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تراشکار ،میل لنگ تراش ، ثابت تراش و شاطون تراش
پاره وقت و نیمه وقت
بازنشسته در الویت هست
با جا خواب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تراشکار میل لنگ تراش ثابت تراش و شاطون تراش” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات