شرایط مدنظر آگهی دهنده

تراکت پخش کن (خانم یا آقا)
نوع پخش: (دست به دست)
(شنبه تا 5 شنبه) به غیر از تعطیلات رسمی
ساعت کاری: (17 الی 20)
ساعتی: (25 هزار تومان)
تسویه حساب: هفتگی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تراکت پخش کن خانم و آقا” به ما بگویید