تعدادی خانم جهت کار پاره وقت در یک خیریه معتبر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی خانم جهت کار پاره وقت در یک خیریه معتبر نیازمندیم با حقوق عالی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعدادی خانم جهت کار پاره وقت در یک خیریه معتبر” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات