تعدادی فروشنده خانم نیمه وقت نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم به صورت نیمه وقت نیازمندیم شال و روسری ساعت کاری از ۴ تا ۱۰ شب دو روز درماه اف

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعدادی فروشنده خانم نیمه وقت نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات