تعدادی فروشنده خانم و اقا جهت پوشاک بچه گانه هفت حوض – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تعدادی خانم واقا جهت پوشاک بچه گانه هفت حوض نیازمندیم

مرتب منظم غیرسیگاری

تمام وقت نیازمندیم

نیمه وقت فقط بداظهر

 

حقوق خوب مکفی افزایش حقوق ماه به ماه پلکانی

 

قرارداد بد ازتایید صلاحیت ،سه ماهه اول -استارت کار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعدادی فروشنده خانم و اقا جهت پوشاک بچه گانه هفت حوض – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات