تعدادی فروشنده نیمه وقت خانم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سابقه کاری شرایط پرداخت عالی
جهت صنف ارایشی بهداشتی
نیمه وقت
یک روز در هفته مرخصی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعدادی فروشنده نیمه وقت خانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات