تعدادی نیرو کار قلیان زن باریستا و نیروی ساده

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تعدادی نیرو کار قلیان زن باریستا و نیروی ساده در شمال کشور نیازمندیم
شرایط جای خواب تمیز ناهار شام حقوق از 7تا 12ملیون

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعدادی نیرو کار قلیان زن باریستا و نیروی ساده” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات