تعدادی همکار جهت پوشاک بچه گانه در دوشعبه هفت حوض – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تعدادی خانم واقا جهت همکاری در پوشاک بچه گانه

تمام وقت نیمه وقت

زرنگ باهوش غیر سیگاری

از ۱۹ سال به بالا

 

✅شیفت صبح از ساعت۱۰:۳۰ الی۱۷

✅شیفت بداظهر از ساعت ۱۵ الی۹:۴۵

✅تمام وقت از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۹:۴۵

 

لطفا سابقه کار-ادرس منزل-سن

واخرین حقوق دریافتی خود را پیامک بفرمایین

 

دوشعبه در مرکز خرید نبوت هفت حوض

 

 

به کسی که سابقه کار داشته باشد حقوق خوب مکفی داده مشود

 

ادرس مرکزخریدنبوت طبقه همکف پلاک۴۲-۶۵

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعدادی همکار جهت پوشاک بچه گانه در دوشعبه هفت حوض – استخدام فوری” به ما بگویید