تعمیرکاردوچرخه تماس بعدازظهرهاتا12شب

شرایط مدنظر آگهی دهنده

باسلام واحترام.نیروآقاجهت تعمیرات دوچرخه درتهران دریاچه لواسان نیازمندم .باخوراک وبیمه وجای خواب وحقوق ماهیانه منصفانه توافقی ساعت کاری 12ساعت
تماس بعدازظهرهاتا12شب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعمیرکاردوچرخه تماس بعدازظهرهاتا12شب” به ما بگویید