شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت دلتوس جهت تکمیل کادر فنی خود نیاز به تعمیر کار حرفه ای لپتاپ به صورت پاره وقت دارد.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعمیر کار حرفه ای لپ تاپ” به ما بگویید