تکنسین حضوری نصب اینترنت و دوربین

شرایط مدنظر آگهی دهنده

پیشنهاد حقوق توافقی
مدرک تحصیلی مهم نیست
نوع همکاری تمام وقت, کار آموزی
سابقه کار مرتبط مهم نیست
وضعیت خدمت سربازی مهم نیست
شماره تماس 02156522221

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تکنسین حضوری نصب اینترنت و دوربین” به ما بگویید