تکنسین حضوری نصب اینترنت و دوربین – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

پیشنهاد حقوق  توافقی

مدرک تحصیلی  مهم نیست

نوع همکاری  تمام وقت, کار آموزی

سابقه کار مرتبط  مهم نیست

وضعیت خدمت سربازی  مهم نیست

شماره تماس

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “تکنسین حضوری نصب اینترنت و دوربین – استخدام فوری” به ما بگویید