شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند تکنسین با تجربه فعال و خوش اخلاق جهت کار در داروخانه روزانه. حداقل 4 سال سابقه توانایی تسلط کامل ب تایید نسخ از سایت و ایمن افزار. پر انرژی و منظبت
پاره وقت : ساعت کاری ۱۴ الی ۲۲
تمام وقت : ۹ یا ۱۰ صبح الی ۱۰ شب

نیازمند مدیریت با حداقل ۱۰ سال سابقه و پر انرژی و توانمند در تمامی امور داروخانه
ساعت تمام وقت ۹ الی ۲۲

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تکنسین داروخانه با سابقه” به ما بگویید