شرایط مدنظر آگهی دهنده

مسلط به رفع عیب سیستم های اندرویدی
ترجیحا ساکن شمال تهران
ساعات کاری
13.30 الی 21
تسهیلات و مزایا
فراگیری تعمیرات موبایل و کار با تجهیزات پیشرفته
محیط کار آرام و فضای دوستانه
فضای بزرگ و با پرستیژ مجموعه
آشنایی و کار با محصولات تکنولوژی روز

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تکنسین موبایل” به ما بگویید