تکنسین چیلرهای جذبی و تراکمی در باستان انرژی پارس در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشنا و مسلط به چیلرهای تراکمی و جذبی در زمینه نگهداری

آشنایی کامل به امور برودتی ساختمان

حداقل سابقه کار 6 سال به بالا

ساعات کاری

شیفت 24 و 48 در ارگان اداری

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “تکنسین چیلرهای جذبی و تراکمی در باستان انرژی پارس در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید