شرایط مدنظر آگهی دهنده

باسلام
جذب مشاور خانم و آقا در محیط سالم

کمیسیون توافقی درحدرضایت شا

لوکیشن دفتر در بهترین منقطه سعادت آباد بر خیابان اصلی بلوار سرو غربی

محیط امن و بی حاشیه.پاره وقت.تمام وقت

تسویه حساب درجا

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “جذب مشاور املاک” به ما بگویید