جذب نیرو جهت بازاریابی و پخش مواد غذایی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سلام و ادب به تعدادی نیروی پاره وقت یا تمام وقت جهت بازاریابی و پخش مواد غذایی شامل ترشی و… نیازمندیم.
رزومه یا سابقه فعالیت خود را در صورت وجود به ایتای شماره *********** ارسال و سپس تماس بگیرید.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “جذب نیرو جهت بازاریابی و پخش مواد غذایی” به ما بگویید