شرایط مدنظر آگهی دهنده

به چند نفر نگهبان به صورت شیفت ۱۲/۲۴ دیپلمه ترجیحااهل وساکن غرب تهران وشهرکهای اطراف دارای دوسال سابقه حراست با پرداخت بیمه وعیدی وسنوات نیازمندیم جهت بکارگیری در مجتمع مسکونی چیتگر.ضمنا در سال آینده قانون افزایش اداره کار نیز لحاظ می گردد.حداکثر سن ۴۵ سال

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حراست ونگهبانی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات