حسابدارخانم بصورت پاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

دونفرحسابدارمسلط به نرم افزارهلو(پرده فروشی)محیط کاردفتری
رزومه واتس اپ ‌شود
یک نفرتمام وقت یک نفرپاره وقت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدارخانم بصورت پاره وقت” به ما بگویید