حسابدار آشنا به امور بازرگانی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ما در شرکت صنایع بسته بندی و کارتن خیرخواه
از علاقمندان به حوزه حسابداری با حداقل ۴ سال سابقه کاری دعوت می نماییم
جهت همکاری روزمه خود را برای ما ارسال نمایند.

ساعات کاری
از شنبه تا ۴ شنبه ۸:۰۰ تا۱۶:۰۰
پنج شنبه ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰

محل شرکت:
تهران،قیطریه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار آشنا به امور بازرگانی” به ما بگویید