حسابدار آشنا به زبان انگلیسی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند به یک حسابدار خانم آشنا به زبان انگلیسی با تجربه کاری حداقل ۲ سال،
تسلط کامل به برنامه های حسابداری و‌حسابداری تولیدی
محاسبه قیمت تمام شده و فرمول تولید و انحراف تولید
تسلط به برنامه آفیس( ورد، اکسل…)
محدوده فردوسی ابتدای خ لاله زارنو
ساعت کاری ۹ صبح تا ۶ عصر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار آشنا به زبان انگلیسی” به ما بگویید