حسابدار آقا یا خانم نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حسابدار آقا /خانم تمام وقت در شرکت خدمات مالی نیازمندیم

توانایی کار با سیستم هلو

آشنایی کامل با اصول حسابداری

ساعت کاری از شنبه تا چهارشنبه ۸:۳٠_۱۸

پنجشنبه۹_۱۴

بیمه دارد

حقوق ۷ تا۵/۶۰۰میلیون

با سابقه کار حسابداری

منضبط وقت شناس منظم

لطفا رزومه ارسال کنید

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار آقا یا خانم نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید