حسابدار با بیمه در شرکت نوین پرتو گستر ارسلان در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حداقل یکسال سابقه حسابداری

حداکثر سن 30 سال

تسهیلات و مزایا

بیمه

سایر مزایا

حقوق دریافتی (توافقی)

بیمه تامین اجتماعی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار با بیمه در شرکت نوین پرتو گستر ارسلان در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید