حسابدار با بیمه و بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشنا به امور اموال داری

بین 30 الی 35

محل سکونت غرب تهران (ترجیحا شهریار)

تسهیلات و مزایا

بیمه بیمه تکمیلی

سایر مزایا

بیمه تامین اجتماعی

وعده غذا

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار با بیمه و بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید