حسابدار با سبقه آشنا به نرم افزار هلو – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک حسابدار با سابقه جهت فعالیت در بازار موبایل آشنا به نرم افزار هلو به صورت پاره وقت نیازمندیم.

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار با سبقه آشنا به نرم افزار هلو – استخدام فوری” به ما بگویید