حسابدار برای پروژه ساختمانی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک حسابدار مسلط به حسابداری پروژه های ساختمانی نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار برای پروژه ساختمانی – استخدام فوری” به ما بگویید