حسابدار خانم آشنا به نرم افزار آسان در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به حسابدار خانم آشنا به نرم افزار آسان و آشنا به اینستاگرام در تهران نیازمندیم.

ساعات کاری: 12 الی 18

متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار خانم آشنا به نرم افزار آسان در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید