شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت پیشگامان خودرو
جهت واحد مالی حسابدار خانم با سابقه کار استخدام مینماید.
لطفا رزومه خود را پیامک بفرمایید.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار خانم تمام وقت” به ما بگویید