حسابدار خانم جهت کار در کارخانه نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعت کار ۸ الی ۱۷

شهرک صنعتی صفادشت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار خانم جهت کار در کارخانه نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید