شرایط مدنظر آگهی دهنده

حسابدار خانم با سابقه کار حدقل ۱سال
اشنایی کامل به حسابداری و نرم افزار های حسابداری

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار خانم” به ما بگویید